Please enter subscribe form shortcode

28 de febrer de 2022

L’Hospital de Figueres i tres ABS de l’Alt Empordà impulsen una prova pilot de diagnòstic de l’apnea obstructiva del son (AOS)

L’Hospital de Figueres i tres ABS de l’Alt Empordà impulsen una prova pilot de diagnòstic de l’apnea obstructiva del son (AOS)

L’AOS és la primera causa de derivació dels pacients de l’atenció primària a la Unitat de Pneumologia de l’Hospital. L’objectiu d’aquesta iniciativa és agilitzar el diagnòstic precoç d’aquesta patologia i evitar derivacions innecessàries

La Unitat de Pneumologia de l’Hospital de Figueres, amb la col·laboració de tres àrees bàsiques de salut de la comarca de l’Alt Empordà, entre les quals hi ha la de l’Escala (gestionada per la Fundació Salut Empordà), ha posat en marxa una prova pilot per agilitzar el diagnòstic precoç de l’apnea obstructiva del son (AOS). El projecte consisteix en la realització de proves de son simplificades en els mateixos CAPs, amb l’objectiu de diagnosticar i tractar el més aviat possible aquesta patologia i evitar desplaçaments innecessaris de pacients cap a l’Hospital.

Ara, l’AOS és la primera causa de derivació dels pacients des de l’atenció primària a la Unitat de Pneumologia, ja que els equips d’atenció primària no disposen de cap prova diagnòstica o de cribratge específica per aquesta malaltia. Pel que fa a la resta de patologies més complexes, com poden ser el Síndrome d’Hipoventilació per obesitat o el Síndrome de cames inquietes, seguiran el circuit habitual de derivació a l’Hospital de Figueres.

A l’hora d’implantar la prova pilot, que tindrà una durada d’un any, s’han escollit les tres àrees bàsiques de la comarca que sumen més habitants, de manera que s’arribarà al 80 % de la població de l’Alt Empordà. I per tirar endavant el projecte, s’han cedit tres equips de poligrafia respiratòria a aquests tres CAPs per a fer els estudis de son en aquells pacients en què el professional d’atenció primària tingui la sospita clínica d’AOS.

“En aquest primer mes de prova pilot, s’han identificat 5 pacients a l’atenció primària que reunien les característiques per donar-los l’aparell de diagnòstic a domicili. I el resultat dels estudis ha estat que tots 5 tenen apnea obstructiva del son. En disposar d’aquest diagnòstic precoç, aquests pacients ja han pogut ser derivats a l’Hospital de Figueres”, celebra el cap clínic de la Unitat de Pneumologia del centre, Carles Sabadell.

Procediment

Quan un professional mèdic sol·liciti la prova, la persona del seu equip d’atenció primària formada en el maneig de l’aparell li donarà al pacient perquè se l’endugui al domicili i es realitzi la prova durant aquella mateixa nit.  L’endemà al matí l’usuari l’haurà de retornar al CAP, per tal d’analitzar l’estudi que haurà fet l’aparell i generar un informe amb els resultats que s’inclouran en la història clínica del pacient.

A partir d’aquí, si l’aparell conclou que no hi ha apnea obstructiva del son, es descarta la patologia i s’evita la derivació innecessària del pacient a l’Hospital. Si el resultat és positiu o hi ha dubtes, es deriva el pacient a la Unitat de Pneumologia, on els professionals valoraran si cal ampliar l’estudi o si ja es pot iniciar el tractament amb CPAP nocturna.

Per implantar aquesta prova pilot, professionals de Pneumologia de l’Hospital han impartit diferents sessions formatives a les persones responsables del maneig de l’equip de poligrafia respiratòria, així com als metges d’atenció primària que participen en el projecte, de manera que puguin interpretar els resultats correctament.

Apnea obstructiva del son

L’apnea obstructiva del son (AOS) representa el 40 % de les derivacions que es fan des de l’atenció primària a la Unitat de Pneumologia de l’Hospital de Figueres, la qual cosa situa aquesta patologia com la causa més habitual de consulta a l’especialista, per davant de l’asma o l’MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica). Cada any, aquesta Unitat realitza més de 700 proves relacionades amb l’AOS.

És una malaltia vinculada en un 90 % amb el sobrepès i l’obesitat, que provoca que els pacients tinguin un son de mala qualitat i no reparador. Això genera que durant el dia estiguin cansats i tinguin excés de somnolència diürna, la qual cosa afecta la seva qualitat de vida i pot causar accidents de trànsit, baix rendiment laboral i escolar o malalties cardiovasculars, entre d’altres.

Es calcula que un 10 % de la població està afectada per aquesta patologia i, malgrat que majoritàriament el perfil del pacient és adult, l’increment del sobrepès entre els menors està provocant que cada vegada sigui una malaltia més freqüent entre els nens i nenes.