Please enter subscribe form shortcode

23 de setembre de 2022

El 2021, el càncer va ser la causa principal de mortalitat a la FSE, seguit de les malalties del sistema circulatori i la Covid-19

El 2021, el càncer va ser la causa principal de mortalitat a la FSE, seguit de les malalties del sistema circulatori i la Covid-19

Les dades, que es recullen de l’activitat dels tres centres que gestiona la Fundació, han estat analitzades per INDIKA Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà. El darrer any, es van registrar 731 morts, un 5,02 % més que l’any 2020 i un 7,5 % més que l’any 2019

 

L’any 2021, va haver-hi 731 defuncions registrades a la Fundació Salut Empordà (FSE). Això suposa un increment del 5,02 % respecte a l’any 2020 i un 7,5 % més que l’any 2019. Segons les dades sobre mortalitat recollides de l’activitat dels tres centres que gestiona la FSE (Hospital de Figueres, Centre Sociosanitari Bernat Jaume i ABS l’Escala) i analitzades per INDIKA Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà, el 33,9 % de les defuncions del 2021 van estar vinculades a algun tipus de càncer. La segona causa amb un registre de mortalitat més elevat va ser la de les malalties del sistema circulatori (18,1 %), seguida de la mortalitat associada a la COVID-19 en el 15,3 % dels casos.

El càncer representa el 38,8 % de morts en homes i el 27,7 % en dones, mentre que les malalties del sistema circulatori suposen el 14 % de defuncions en homes i el 23,1 % en dones. La COVID-19 va ser causa de defunció en el 16,7 % en homes i el 13,6 % en dones.

El nombre de morts per setmana va variar al llarg de l’any, essent el gener el mes de major mortalitat. La mitjana d’edat setmanal de les defuncions va tendir lleugerament a disminuir al llarg de l’any, passant d’una mitjana aproximada de 83 anys al gener fins a una de 79 anys al desembre.

Les persones més fràgils i vulnerables que, en la majoria de casos formen part del col·lectiu d’edat més avançada, han estat les que han patit més l’impacte de la COVID-19. Els excessos de mortalitat en general van mostrar una elevada correspondència amb l’evolució de les taxes d’incidència de la COVID-19.

De mortalitat general del 2021, destacar que es van registrar 3 casos de defuncions en menors de 40 anys, 2 d’ells infantils menors d’1 any.

L’elaboració d’informació INDIKA està inclosa dins del Projecte Europeu de Col·laboració Territorial (PECT) amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER. Trobareu més informació a www.indikasalut.cat.