Please enter subscribe form shortcode

27 de març de 2024

La FSE, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Figueres compleixen els objectius fixats en el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial d’àmbit social

La FSE, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Figueres compleixen els objectius fixats en el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial    

Aquest ha estat el segon PECT en què participa la Fundació Salut Empordà, que ha servit per a la consolidació del Pol de Salut creat en el primer i per posar en marxa un ecosistema innovador sanitari i social. L’import econòmic dedicat a aquest programa ha estat de 846.075 euros, finançats a través dels fons europeus FEDER (50 %), la Diputació de Girona (25 %) i la Fundació Salut Empordà (25 %)
 

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Girona, innovació social i digital: noves respostes davant els reptes del mil·lenni”, impulsat en la seva activitat a l’Alt Empordà per la Fundació Salut Empordà (FSE), el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Figueres, s’ha tancat amb el compliment dels objectius fixats. Tant aquest projecte (PECT2), com l’anterior (PECT1), que s’han allargat del 2019 al 2023, s’han centrat en l’abordatge sobre dos col·lectius de població vulnerable de la comarca de l’Alt Empordà, les persones grans i la infància en risc, i també sobre la mediació intercultural com a element transversal. L’import econòmic dedicat al projecte d’innovació social ha estat de 846.075 euros, finançats a través dels fons europeus FEDER (50 %), la Diputació de Girona (25 %) i la FSE (25 %)

Aquest és el segon PECT en què participa la FSE i estableix una continuïtat i una ampliació d’un primer PECT denominat “Pol de Salut de l’Alt Empordà”, que és l’espai digital impulsat per la FSE per proporcionar informació de qualitat sobre l’impacte dels determinants socials en la salut a la comarca i que es troba accessible a l’Observatori Indika www.indikasalut.cat. El desplegament del Pol de Salut va anar lligat, amb el PECT2, a la creació d’una àrea del coneixement, l’Ecosistema Innovador Social i Sanitari (EMISSE) a l’Alt Empordà, per facilitar la innovació social en l’àmbit local i orientat a la integració social i sanitària, per donar resposta als reptes socials detectats en la població més vulnerable.

Els dos programes PECT, a part dels promotors, han comptat amb la implicació de diferents institucions i entitats: àrees bàsiques de salut de l’Alt Empordà, ajuntaments i centres educatius de la comarca, la Universitat de Girona i l’associació Amunt i Crits. Des d’aquest ecosistema social i sanitari, es van anar generant propostes innovadores per donar resposta a reptes socials com l’envelliment digne, l’atenció a la infància en risc i la incorporació de la multiculturalitat a l’atenció.

Les persones grans
El treball enfocat sobre les persones grans s’ha materialitzat, principalment, amb la posada en marxa de la Taula Comarcal pels Drets de les Persones Grans de l’Alt Empordà. A partir d’aquí, s’han pogut organitzar tres edicions d’una jornada temàtica amb conferències a càrrec de ponents de reconegut prestigi nacional i internacional. Alhora, dins d’aquest mateix àmbit, s’han promogut nombroses sessions divulgatives de sensibilització obertes a la població general i també activitats intergeneracionals, que han posat en comú col·lectius de persones grans amb infants i adolescents de les escoles i els instituts de la comarca. S’han fet diferents tipus d’accions per arribar al màxim nombre de persones i per transmetre els objectius a través de xerrades, jocs, teatre, manualitats, sensibilització i caminades multitudinàries. Tot aquest treball dedicat als drets de les persones grans s’ha convertit en una experiència referent, que s’ha projectat i difós a escala nacional.

Com a dada rellevant destaca, per exemple, que l’Alt Empordà té el municipi de la demarcació de Girona amb el major percentatge de persones de més de 65 anys, i és Portbou amb un 33,80 %. Aquesta dada i moltes més es poden consultar a l’Observatori Indika.

Infància en risc
D’altra banda, els programes PECT han servit de palanca per a la creació de la Taula d’Infància de l’Alt Empordà, que ha reunit agents implicats en el benestar infantil amb l’objectiu de compartir coneixement sobre l’impacte de la pobresa infantil en els diferents àmbits d’inclusió i els determinants socials de la salut. La diagnosi realitzada sobre infància i adolescència a l’Alt Empordà ha ajudat els representants de la taula a apuntar línies de treball prioritàries i propostes per orientar la intervenció. Una de les vies per conèixer aquesta realitat ha estat la redacció d’un informe que recull els resultats de l’enquesta realitzada a 1.180 infants i joves (527 alumnes de 5è de Primària i 653, de 2n d’ESO), amb preguntes sobre el seu entorn, el temps lliure, la participació, les relacions i la seva salut.

Mediació intercultural en salut
Quant a la mediació intercultural, element transversal en tot el projecte, ha tingut un punt focal centrat en desenvolupar accions coordinades per professionals del Consell Comarcal especialitzats en mediació juntament amb professionals de l’Hospital de Figueres i les Àrees Bàsiques de Salut de l’Alt Empordà. Destaquen, per exemple, les accions comunitàries a l’entorn de la diabetis i la promoció de l’activitat física amb dones de Roses i de Figueres; l’acció comunitària sobre la salut sexual i reproductiva amb dones de Castelló d’Empúries; l’acció comunitària sobre la diabetis infantil a l’Hospital de Figueres, o una altra sobre salut emocional, salut bucodental i primers auxilis amb mares de l’Escola Anicet de Pagès de la Marca de l’Ham de Figueres. També s’han fet vídeos divulgatius sobre higiene bucal, tant per a nadons com per a població en general, sobre instruccions d’alimentació i sobre recomanacions per a dones embarassades. Alhora, s’ha desenvolupat un projecte d’anàlisi de les visions de l’envelliment segons l’origen cultural, incorporant la mirada dels col·lectius d’Àfrica del nord i occidental, Llatinoamèrica, Europa central i de l’est juntament amb el col·lectiu de persones grans autòctones.

Gràcies als projectes PECT, s’ha iniciat la creació de bases de dades compartides a partir del desplegament de la innovació social digital i tecnologies facilitadores transversals del treball en xarxa. L’objectiu és fiançar la cohesió i la competitivitat territorial, que passa per vincular les accions d’innovació social amb el teixit empresarial i associatiu del territori i de comarques gironines per millorar l’acció en l’àmbit de la salut i les ciències de la vida.