Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

GET UPDATE

Please enter subscribe form shortcode

missió

Projectes

La missió de l’Institut de Recerca és generar un ecosistema d’investigació basat en dotar d’eines i recursos als professionals, incentivar l’acció investigadora i ser el nexe d’unió de la Fundació Salut Empordà amb la recerca i la docència. En aquest apartat es farà un seguiment quantitatiu i qualitatiu dels projectes de recerca en marxa a la FSE.

Àrees projectes
Especialitat dels investigadors
Generador d’informació

Indika

La Fundació Salut Empordà és un element clau en l’atenció sanitària a l’Empordà amb capacitat d’aportar informació epidemiològica d’un conjunt poblacional definit. Així, Indika és el nom d’un projecte generador d’informació i indicadors clau de territori, font de múltiples propostes de recerca.

info

Publicacions

La Fundació Salut Empordà és una organització moderna i innovadora que treballa per oferir una assistència, docència i recerca excel·lent, responent a les necessitats de la ciutadania i centrant l’atenció en la persona.

Des de l’any 2022, forma part del repositori institucional Scientia, el Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, com a plataforma digital d’accés obert a la literatura científica produïda pels professionals, personal investigador i docents que presten serveis en les entitats i centres que conformen el sistema sanitari públic de Catalunya.

Publicacions a National Library Medecine

institut de recerca

Col·laboracions

L’Institut de Recerca Glòria Compte té l’equip i la infraestructura interna necessària per donar servei a empreses i start-ups per a la validació i proves de concepte o per a l’anàlisi de rendiment i millora del producte comercialitzat. Per aquest motiu i amb la col·laboració de propostes com Catalonia Living Lab atenem empreses en la resolució d’accessibilitat a professionals i pacients, l’adequació dels protocols als aspectes ètics, legals de cara als Comitès d’Ètica Clínica i amb l’anàlisi de les dades obtingudes.

Algunes de les companyies i administracions amb les quals col·laborem són:
Dermavision

Body Dermoscopy Scanner for Early Detection of Melanoma – Clinical Data Acquisition Study

GRECS

Creació del Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà, amb seu a la FSE

Eurecat

Projecte assistencial d’un model integrat d’oftalmologia territorial a l’Alt Empordà

Grup de recerca envelliment

L'envelliment i l’atenció social i sanitària de les persones grans de l'Alt Empordà en un context d'alta diversitat intercultural

amb el suport de: