Please enter subscribe form shortcode

missió

Projectes

La missió de l’Institut de Recerca és generar un ecosistema d’investigació basat en dotar d’eines i recursos als professionals, incentivar l’acció investigadora i ser el nexe d’unió de la Fundació Salut Empordà amb la recerca i la docència. En aquest apartat es farà un seguiment quantitatiu i qualitatiu dels projectes de recerca en marxa a la FSE.

Àrees projectes
Gràfiques1
Especialitat dels investigadors
Generador d’informació

Indika

La Fundació Salut Empordà és un element clau en l’atenció sanitària a l’Empordà amb capacitat d’aportar informació epidemiològica d’un conjunt poblacional definit. Així, Indika és el nom d’un projecte generador d’informació i indicadors clau de territori, font de múltiples propostes de recerca.

info

Publicacions

La Fundació Salut Empordà és una organització moderna i innovadora que treballa per oferir una assistència, docència i recerca excel·lent, responent a les necessitats de la ciutadania i centrant l’atenció en la persona.

Des de l’any 2022, forma part del repositori institucional Scientia, el Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, com a plataforma digital d’accés obert a la literatura científica produïda pels professionals, personal investigador i docents que presten serveis en les entitats i centres que conformen el sistema sanitari públic de Catalunya.

Publicacions a National Library Medecine

institut de recerca

Col·laboracions

L’Institut de Recerca Glòria Compte té l’equip i la infraestructura interna necessària per donar servei a empreses i start-ups per a la validació i proves de concepte o per a l’anàlisi de rendiment i millora del producte comercialitzat. Per aquest motiu i amb la col·laboració de propostes com Catalonia Living Lab atenem empreses en la resolució d’accessibilitat a professionals i pacients, l’adequació dels protocols als aspectes ètics, legals de cara als Comitès d’Ètica Clínica i amb l’anàlisi de les dades obtingudes.

Algunes de les companyies i administracions amb les quals col·laborem són:
Dermavision

Body Dermoscopy Scanner for Early Detection of Melanoma – Clinical Data Acquisition Study

GRECS

Creació del Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà, amb seu a la FSE

Eurecat

Projecte assistencial d’un model integrat d’oftalmologia territorial a l’Alt Empordà

Grup de recerca envelliment

L'envelliment i l’atenció social i sanitària de les persones grans de l'Alt Empordà en un context d'alta diversitat intercultural

amb el suport de: