Please enter subscribe form shortcode

7 de juny de 2022

En marxa, la primera Taula Comarcal d’Infància, Adolescència i Famílies (TIAF) a l’Alt Empordà

En marxa, la primera Taula Comarcal d’Infància, Adolescència i Famílies (TIAF) a l’Alt Empordà

Amb aquesta taula de treball es vol crear un espai de coordinació entre tècnics, polítics, ciutadania i tots aquells serveis que vulguin ser-ne partícips

 

L’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, juntament amb la Fundació Salut Empordà, va organitzar, el passat 3 de juny, la primera jornada de la Taula d’Infància, Adolescència i Famílies (TIAF) de la comarca. Amb aquesta taula de treball es vol crear un espai de coordinació entre tècnics, polítics, ciutadania i tots aquells serveis que vulguin ser-ne partícips. Tot plegat amb l’objectiu d’analitzar, conèixer i intervenir millor la situació de la infància i l’adolescència de l’Alt Empordà.

De fet, l’any 2013 es va aprovar un decret llei que ja contempla la creació de taules de treball d’aquestes característiques. A dia d’avui, hi ha identificades 44 taules i xarxes que treballen en benefici dels infants i adolescents. Però no va ser fins al maig del 2021 que es va crear el Grup Impulsor de la Taula d’Infància i Adolescència de l’Alt Empordà, el treball del qual ha donat com a resultat aquesta primera jornada de divendres.

El torn de ponències el va obrir l’arquitecta i urbanista Raquel Congosto, que va posar en dubte alguns models urbanístics, al·legant que no estan adaptats per a l’infant. Congosto va posar de manifest la importància de la relació entre aquest col·lectiu i l’arquitectura. L’arquitecta madrilenya va assegurar que “la solució social passar per repensar la ciutat prenent a l’infant com a referència”, amb l’objectiu que “els nens puguin novament sortir sols de casa”.

Una delegació del Consell Comarcal d’Osona també van ser un dels ponents de la jornada. El conseller comarcal d’Acció Social, Rafa Cuenca, i el coordinador de la TIAF d’Osona, Julio Cirbian, van ser els encarregats d’explicar el model de polítiques d’infància i adolescència que s’apliquen a la comarca osonenca.

Ja per tancar les ponències, l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Fundació Salut Empordà van presentar tot el procés de treball de la TIAF a la comarca, el mapa de recursos i els objectius de la TIAF, que consten dels següents punts:

  • Generar coneixement sobre la infància i adolescència a la comarca que faciliti el desenvolupament de polítiques, programes i accions orientades a millorar les seves condicions de vida, directa o indirectament.
  • Promoure el desplegament de polítiques d’infància i adolescència a la comarca que responguin a les necessitats de promoció, prevenció, atenció, protecció i participació.
  • Afavorir l’espai d’interrelació i coneixement mutu entre els diferents agents participants a la TIAF de la comarca.
  • Promoure un espai de formació i capacitació en l’àmbit polític i tècnic en matèria d’infància i adolescència dels diferents recursos i agents de la comarca.

El diagnòstic de l’estat de la Infància i l’Adolescència a l’Alt Empordà passa per un procés de treball que inclou una fase de disseny, un anàlisi de dades i identificació de necessitats i una proposta d’eixos d’actuació. Uns eixos que s’han plasmat en un pla d’acció per al 2022-2023 que inclouen els següents passos:

  • Desenvolupar el procés diagnòstic. Entre d’altres, es farà una macro-enquesta als infants i adolescents de la comarca a partir del curs vinent
  • Crear grups de treball per als següents casos específics: embarassos de risc i consum de tòxics, conductes addictives i bons usos de pantalles i protocols i circuits
  • Creació de la Comissió d’Anàlisi de Casos Complexos
  • Formació específica a partir dels interessos dels participants: com poden participar les famílies i els infants en aquest procés, metodologia del creuament de sabers o intercanvi d’experiències amb altres territoris que hagin dut a terme un treball similar, entre d’altres accions
  • Creació d’un espai de treball amb la taula territorial i nacional per abordar les necessitats i propostes de treball del territori
  • La jornada, que es va celebrar al Teatre Municipal de Roses, va estar moderada per la periodista Milagros Pérez Oliva, que va cloure l’acte.