Please enter subscribe form shortcode

7 de juny de 2024

L’Institut de Recerca Glòria Compte rep el suport de la Fundació “la Caixa” per a impulsar un projecte contra l’edatisme

L’Institut de Recerca Glòria Compte rep el suport de la Fundació “la Caixa” per a impulsar un projecte contra l’edatisme El projecte inclou diferents accions per a estudiar el fenomen i impulsar activitats sensibilitzadores entre joves i professionals assistencials de l’Alt Empordà La iniciativa s’emmarca en l’acció proposada per la Taula pels drets de les […]

6 de febrer de 2024

La Unitat de Diàlisi de l’Hospital de Figueres redueix la taxa de bacterièmies gràcies al canvi dels taps de catèter

La Unitat de Diàlisi de l’Hospital de Figueres redueix la taxa de bacterièmies gràcies al canvi dels taps de catèter   L’efectivitat d’un nou model de tap s’ha demostrat en l’últim any, amb la realització d’un estudi Un estudi elaborat per professionals de la Unitat de Diàlisi del Servei de Nefrologia de l’Hospital de Figueres […]