Please enter subscribe form shortcode

11 de juliol de 2023

El càncer en homes i les malalties del sistema circulatori en dones van ser les principals causes de mortalitat el 2022 a la FSE

El càncer en homes i les malalties del sistema circulatori en dones van ser les principals causes de mortalitat el 2022 a la FSE

 
El nombre de defuncions (707) a la Fundació Salut Empordà va ser menor aquest darrer any que el 2021 (731). Les defuncions associades a la COVID-19 es van reduir quasi a la meitat respecte el 2021
 

L’any 2022, va haver-hi un total de 707 defuncions a la Fundació Salut Empordà (FSE), de les quals 334 van ser homes, i 373, dones. En primer lloc, trobem que el 29,99 % van estar vinculades a algun tipus de càncer. Les malalties del sistema circulatori (22,35 %) i les associades al sistema respiratori (14 %) van ser les segona i tercera causes de mort, mentre que la COVID-19 va ser la quarta per primera vegada des de l’inici de la pandèmia, amb un 7,78 % dels casos, molt per sota del 15,32 % de defuncions al 2021.

Aquestes dades, corresponents a la mortalitat a la FSE el 2022, les ha fet públiques l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà. Seguint l’anàlisi anual que s’ha fet des de l’inici de la pandèmia, el nombre de defuncions (707) va ser menor aquest darrer any que el 2021 (731). Així, s’ha revertit la tendència del 2020 i 2021, període en què s’havien incrementat els registres.

L’anàlisi de les dades obtingudes mostren la davallada progressiva de la mortalitat associada a la COVID-19. A diferència de les xifres europees de causes de mortalitat, a la Fundació Salut Empordà, el càncer ha estat la principal causa seguida de les malalties cardiovasculars, que són la primera causa a escala europea.

La COVID-19 ha estat inclosa com a causa de mort des de la seva aparició al 2020 però el percentatge de defuncions associades al virus el 2022 (7,78 %) se situa en quasi la meitat que el de l’any 2021. Aquesta reducció també va ser propiciada pel canvi oficial en la declaració de mortalitat a partir del dia 1 de juliol. Tanmateix, amb les dades de defuncions per setmanes es va veure com als mesos de gener i sobretot febrer hi va haver un repunt de les defuncions, amb un excés de mortalitat del 17,55 % respecte el període pre-covid (2016-2019). Per sexes, a diferència que el 2020 i el 2021, no hi va haver variacions significatives (7,78 % en homes i el 7,77 % en dones).

Analitzant la mortalitat per sexe, a diferència dels anys anteriors, el 2022 hi va haver més defuncions de dones que d’homes. Les causes de mortalitat de major freqüència són similars entre ambdós sexes però amb certes diferències en la distribució. El càncer en homes (35,03 %) i les malalties del sistema circulatori en dones (25,47 %) van ser les principals causes de mortalitat. No obstant això, les patologies del sistema circulatori van representar el 20,36 % en homes, molt per sobre del 14 % registrat l’any 2021.

El 2022, es van registrar 3 casos de defuncions en menors de 40 anys, amb edats compreses entre 5 i 24 anys, una per malalties del sistema nerviós i dues associades a accidents i/o trastorns de conducta. La mitjana d’edat en el moment de la defunció, durant el període 20-22, va ser de 81,18 anys (DE = 12,3), similar al període previ.

Durant el període 2020-2022, a la FSE es van observar cinc pics significatius d’excés de mortalitat respecte al període de referència (2026-2019), concretament, a l’abril i l’agost del 2020, a l’hivern del 2020 al 2021, l’octubre del 2021 i el més alt, arribant a un 46 % d’excés de mortalitat, el juny de 2022. Respecte a aquest últim pic, tot i que s’han analitzat diferents causes possibles com l’onada de calor que s’havia registrat la setmana anterior, no hi ha hagut cap resultat explicatiu concloent a aquest excés de mortalitat tan elevat.

La comparativa de les defuncions des de l’aparició de la COVID-19 ha permès monitoritzar l’evolució de la pandèmia a l’Alt Empordà així com analitzar l’evolució de les diferents causes i la comparativa per sexes i grups d’edat.