Please enter subscribe form shortcode

19 de febrer de 2024

Tres professionals de la FSE proposen un algoritme informàtic capaç de fer equitativa la càrrega laboral al Servei d’Anatomia Patològica

Tres professionals de la FSE proposen un algoritme informàtic capaç de fer equitativa la càrrega de treball al Servei d’Anatomia Patològica 

La Revista Española de Patología ha publicat un article dedicat a aquesta anàlisi que firmen Àngels Quera, Víctor Torres-Padrosa i Adrián Nieto


La Revista Española de Patología ha publicat un article sobre l’anàlisi de càrrega laboral al Servei d’Anatomia Patològica de la Fundació Salut Empordà (FSE) que firmen tres professionals de l’entitat. Són Àngels Quera, cap del Servei d’Anatomia Patològica; Víctor Torres-Padrosa, tècnic de la Unitat d’Innovació, i Adrián Nieto, tècnic per a la recerca, anàlisi de dades i assessorament estadístic de l’Institut de Recerca Glòria Compte. L’estudi es titula ‘Anàlisi de la càrrega laboral en temps mèdic en funció del grau de complexitat de les mostres i proposta d’algoritme per a la distribució equitativa del treball assistencial en un servei d’Anatomia Patològica’.

L’anàlisi parteix de la premissa que la distribució equitativa de la càrrega de treball és sovint una necessitat desatesa, fins i tot a les organitzacions sanitàries innovadores. La distribució manual de la càrrega de treball no és equitativa i constitueix una font potencial de conflicte. En l’article, Àngels Quera, Víctor Torres-Padrosa i Adrián Nieto proposen i formalitzen un algoritme informàtic capaç de distribuir la càrrega de treball de manera automatitzada i equitativa en un departament de Patologia. S’integraria al sistema d’informació del laboratori i tindria en compte el tipus de mostra, la seva estimació de complexitat segons les directrius de la Sociedad Española de Anatomía Patológica i la dedicació de cada patòleg a l’activitat assistencial.

L’article: Anàlisi de la càrrega laboral en temps mèdic en funció del grau de complexitat de les mostres i proposta d’algoritme per a la distribució equitativa del treball assistencial en un servei d’Anatomia Patològica