Please enter subscribe form shortcode

9 de febrer de 2024

Publiquen els resultats d’un estudi sobre Esclerosi Múltiple en què han col·laborat les infermeres Mati Rubio, Rosa Vilaboy i Tere López

Publiquen els resultats d’un estudi sobre Esclerosi Múltiple en què han col·laborat les infermeres Mati Rubio, Rosa Vilaboy i Tere López 

Es tracta d’una investigació multicèntrica sobre la seroprevalença del SARS-CoV-2 en pacients amb EM sota teràpies modificadores de la malaltia, en què ha participat la cap clínic de Neurologia de l’Hospital de Figueres, la doctora Olga Carmona

L’Hospital de Figueres ha participat en un estudi multicèntric sobre la seroprevalença del SARS-CoV-2 en pacients amb Esclerosi Múltiple sota teràpies modificadores de la malaltia. El resultat prospectiu i observacional realitzat en l’àmbit de l’estat espanyol ha estat publicat en un article a la revista científica ‘ResearchGate’. La cap clínic de Neurologia de l’Hospital de Figueres, la doctora Olga Carmona, va treballar en aquest estudi juntament amb les infermeres Mati Rubio, Rosa Vilaboy i Tere López. La investigació es va desenvolupar des del mes d’abril fins al mes de setembre del 2020, en vint hospitals de tot Espanya.

L’estudi va incloure 709 pacients afectes d’Esclerosi Múltiple que portaven tractament immunomodulador/immunosupressor abans de l’inici de la pandèmia i de la vacunació. Es va fer una determinació de sang basal, i també als 6 mesos, per quantificar la seroprevalença de SARS-COV-2. L’edat mitjana dels pacients fou de 43 anys, la mitjana de discapacitat era lleu (EDSS =2) i el 68 % tenien formes en brots; el 38 % seguia tractament de primera línia per l’Esclerosi Múltiple i el 62 % teràpies d’alta eficàcia.

Com a resultats principals cal destacar que la seroprevalença d’anticossos enfront SARS-COV-2 fou superior en aquest grup de pacients que a la població general, en especial el grup tractat amb interfero beta (suggerint una resposta humoral més robusta). La gran majoria dels pacients amb anticossos positius foren assimptomàtics (89 %) i, en aquells pacients en què la infecció va donar simptomatologia, el pronòstic va ser favorable: menys d’un 2 % dels pacients va tenir formes greus de la infecció, i requeriren hospitalització.

La doctora Olga Carmona ha volgut destacar la feina feta per l’equip d’Infermeria format per Mati Rubio, Rosa Vilaboy i Tere López i per la resta d’hospitals «en un moment, com la pandèmia, d’alt impacte assistencial».

L’article: Seroprevalence of SARS-CoV-2 in Patients with Multiple Sclerosis under Disease-Modifying Therapies: A Multi-Centre Study (Seroprevalença del SARS-CoV-2 en pacients amb esclerosi múltiple sota teràpies modificadores de la malaltia: un estudi multicèntric)