Please enter subscribe form shortcode

26 de juliol de 2023

Un nou estudi en què col·laboren professionals de la FSE analitza el registre d’activacions del Codi Ictus a Catalunya

Un nou estudi en què col·laboren professionals de la FSE analitza el registre d’activacions del Codi Ictus a Catalunya

 
De gener del 2016 a desembre del 2019 es van registrar 23.371 activacions del Codi Ictus a Catalunya i un 46% eren dones
 

El Servei d’Urgències de la Fundació Salut Empordà ha participat en l’elaboració d’un estudi basat en el registre d’activacions del Codi Ictus a Catalunya (CICAT), en què també han intervingut professionals de diferents centres hospitalaris i serveis sanitaris catalans. El treball es titula “Sex and gender differences in acute stroke care: metrics, access to treatment and outcome. A territorial analysis of the Stroke Code System of Catalonia” i ha sortit publicat a la revista European Stroke Journal.

Aquesta nova publicació té per objectiu comparar les diferències entre homes i dones en el maneig i els resultats post-activació. L’estudi exposa que les dones presenten major gravetat en els ictus i més sovint presenten oclusions més severes. Això implica un pitjor pronòstic a 90 dies. Els resultats, però, no mostren diferències en el tipus d’intervenció ni en el temps de resposta ni en altres aspectes assistencials entre homes i dones.

Aquest estudi recull casos registrats des del gener de l’any 2016 fins al desembre de 2019 i incorpora dades sociodemogràfiques, clíniques i també d’assistència amb resultat als 90 dies de l’activació. En aquest període, en el total de Catalunya, es van registrar 23.371 activacions del Codi Ictus i un 46% eren dones. No s’han registrat diferències en el temps d’activació o d’assistència. Tanmateix, les dones tendien a una major edat (73,8 vs. 69.4 anys) amb una funcionalitat prèvia menor i també van presentar una freqüència major d’Ictus mímic respecte els homes. La major gravetat i pitjor pronòstic no es va associar al gènere sinó a aquests paràmetres de major edat de les dones, menor funcionalitat prèvia i major gravetat dels ictus.

L’article està disponible en aquest enllaç.