Please enter subscribe form shortcode

29 de setembre de 2023

Un estudi de la FSE ajuda els professionals a detectar pacients que presenten dificultats en la punció endovenosa

Un estudi de la FSE ajuda els professionals a detectar pacients que presenten dificultats en la punció endovenosa

 
La detecció precoç facilita anticipar l’atenció per part de professionals experts i la punció guiada per ecografia reduint el nombre de punxades i millorant la satisfacció dels pacients
 

Recentment, ha sortit publicat el darrer article de les doctores en Infermeria Laia Salleras i Aurora Fontova del Servei d’Urgències de l’Hospital de Figueres de la Fundació Salut Empordà, en què es recullen els resultats de l’anàlisi comparatiu entre la punció amb la tècnica habitual o la punció guiada amb ecògraf. El treball, que ha format part de la tesi doctoral de la Dra. Salleras, s’ha realitzat conjuntament amb membres de la Universitat de Girona.

D’acord amb l’estudi, les principals diferències detectades clínicament i estadísticament van ser que la punció ecoguiada té més èxit (91,75% enfront 89,9% p=0,04) i precisa de menys intents de punció en els pacients que tenen dificultat de punció (1,29 puncions de mitjana (DS=0,59) enfront 1,81 puncions (DE=1,28); p<0,001)) que la tècnica realitzada habitualment. Tanmateix, facilita la introducció de catèters més gruixuts i més llargs, que faciliten infusions més elevades i duren més temps, tot i que la tècnica ecoguiada precisa més temps, 7,89 minuts de mitjana (DE=7,13) enfront 5,1 minuts (DE=3,69). La satisfacció dels pacients als quals se’ls va realitzar la tècnica ecoguiada va ser més alta que aquells que van rebre la tècnica habitual (7,59 sobre 10 enfront 6,69).

Aquest estudi complementa el treball previ de validació de l’escala A-DICAVE (publicat l’any 2020), que mesura la dificultat de punció endovenosa, una eina creada i validada també al propi Servei d’Urgències de l’Hospital de Figueres i que permet preveure i ajustar l’atenció a aquelles persones sobre les quals ja es poden preveure majors dificultats per extreure sang o posar una via d’infusió, entre d’altres accions que precisen de punció endovenosa.

La Dra. Salleras assegura que aquesta “pot ser una opció per a aquelles persones a les quals els costa que se’ls pugui canalitzar un catèter”. “La tècnica ecoguiada precisa més temps però permet catèters que tindran una major durada i per tant podran mantenir-se durant el global de l’ingrés sense precisar noves puncions”, ha explicat la Dra. Salleras, i hi ha afegit: “Aquest estudi aporta dades que demostren que la tècnica és més eficient en les persones que tenen aquesta dificultat de punció i reforça l’esforç de la Fundació Salut Empordà per posar ecògrafs a l’abast d’Infermeria i per continuar amb el pla de formació”. A més, “és una tècnica ben rebuda pels pacients que expressen una major satisfacció”.

De fet, com afirma la infermera, els pacients expressen habitualment dolor associat a les puncions i això està fent que l’equip de professionals i els responsables d’Innovació i Desenvolupament, juntament amb l’Institut de Recerca de Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà, estudiïn mesures per intentar controlar-lo o minimitzar-lo ja sigui a través de mesures farmacològiques com amb tècniques de distracció (ulleres de realitat virtual).

L’article: Pain and Satisfaction Perceptions of Ultrasound-Guided Versus Conventional Peripheral Intravenous Catheterization: A Randomized Controlled Trial