Please enter subscribe form shortcode

5 de setembre de 2023

Un equip de professionals de la Fundació Salut Empordà estudia el grau de control dels pacients de la Unitat de Lípids

Un equip de professionals de la Fundació Salut Empordà estudia el grau de control dels pacients de la Unitat de Lípids

 
La investigació va resultar premiada amb la I Beca de Recerca convocada el 2022 per la FSE i ara ha sortit publicada a la revista de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. La beca també va concedir un accèssit a un estudi per prevenir infeccions urinàries causades pel sondatge vesical, el qual ha conclòs que els nous protocols ajuden a evitar complicacions en l’assistència
 

L’«Estudi observacional de pacients d’una Unitat de Lípids en tractament hipolipemiant per a prevenció primària i secundària: Estudi ULFI», elaborat per sis professionals de la Fundació Salut Empordà (FSE), ha permès avaluar 185 pacients adults en tractament hipolipemiant (per reduir els nivells de colesterol en sang), atesos a la Unitat de Lípids de l’Hospital de Figueres. La investigació buscava determinar si s’havien assolit els objectius lipídics, d’acord amb les directrius europees. I la conclusió ha estat que el control de la dislipèmia és acceptable però encara hi ha un marge de millora, i que els tractaments hipolipemiants d’alta o extremadament alta intensitat poden contribuir a optimitzar els controls dels pacients amb major risc cardiovascular.

“El tractament hipolipemiant, com bé indica el seu nom, té l’objectiu de reduir els nivells de colesterol en sang. Es fa servir tant en prevenció primària, és a dir, en pacients sans que tenen un risc alt de patir un episodi cardiovascular, i en prevenció secundària, és a dir, en pacients que ja han patit un episodi cardiovascular. El més conegut són les estatines, però disposem d’altres eines que fem servir en pacients que no arriben als objectius terapèutics per reduir el seu risc cardiovascular”, han explicat els autors de l’estudi, els quals treballen ara en una línia de recerca que els ha de permetre conèixer quins factors han influït en els resultats obtinguts i com es poden millorar.

L’«Estudi observacional de pacients d’una Unitat de Lípids en tractament hipolipemiant per a prevenció primària i secundària: Estudi ULFI» va resultar premiat amb la I Beca de Recerca, convocada el 2022 per la Fundació Salut Empordà i dotada amb 2.000 euros. Aquesta beca està adreçada als professionals que treballen a la FSE amb els objectius d’incentivar l’activitat investigadora i fer un reconeixement als investigadors implicats.

Els professionals que firmen aquest treball són: el metge i la infermera responsable de la Unitat de Lípids de l’Hospital de Figueres, Àlex Vila i Sara López; els metges residents de Medicina Interna Estel Pons, Patricia Trinidad García i Daniel Vidal, i el cap d’estudis de la FSE, Armand Grau. La revista Clínica e Investigación en Arteriosclerosis, de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, ha publicat un article d’aquesta investigació.

Podeu consultar l’article en aquest enllaç.

PROJECTE ITU-ZERO
El jurat de la I Beca de Recerca de la FSE també va distingir, amb la concessió d’un accèssit dotat de 1.000 euros, l’«Estudi de la implantació del projecte ITU-zero», de la infermera del servei d’Hospitalització Mèdica de l’Hospital de Figueres Maria Dolors Vilardell com a investigadora principal. En una primera fase d’aquesta investigació, s’ha avaluat l’efectivitat de la implantació d’aquest projecte a la planta d’Hospitalització Mèdica, amb l’objectiu de prevenir infeccions urinàries causades pel sondatge vesical. En l’estudi, s’han inclòs tots els pacients ingressats que van precisar de la inserció d’un catèter uretral. En total, van ser 46 casos, amb una mitjana d’edat de 80,8 anys, dels quals només un va presentar clínica ITU (Infecció del Tracte Urinari). Les dades s’han analitzat de forma anònima i d’acord amb el protocol d’intervenció aprovat pel Comitè d’ètica de referència.

“Després d’aquesta primera fase, cal continuar l’estudi per aconseguir aportar evidència en la reducció de la taxa d’ITU. Com a conclusió, cal dir que la implantació de nous protocols ha permès millorar l’assistència i la qualitat en l’atenció a les persones, reduint les complicacions associades a l’hospitalització, entre les quals es troba la ITU”, ha explicat Maria Dolors Vilardell.

En aquest estudi, s’ha implicat tot l’equip de professionals assistencials de la planta d’Hospitalització Mèdica: metges, infermeres, tècniques en cures d’auxiliar d’infermeria i portalliteres. Tots ells han rebut una formació específica sobre l’actualització el nou procediment d’inserció de catèter uretral, que inclou nous materials i recomanacions.