Please enter subscribe form shortcode

19 d'octubre de 2023

Des del 2015, el programa de cribratge de càncer de mama a l’Alt Empordà ha detectat 163 casos

Des del 2015, el programa de cribratge de càncer de mama a l’Alt Empordà ha detectat 163 casos

 
La participació en el programa durant aquest període ha estat de 18.173 dones, el 60,08 % de la població convidada / Durant els anys pandèmics 2020 i 2021, es va reduir el número de participants de forma desigual segons les Àrees Bàsiques de Salut de la comarca
 

En el període 2015-2022, al conjunt de l’Alt Empordà, el programa de detecció precoç de càncer de mama ha detectat un total de 163 càncers. Això representa una taxa de 4,28 casos per cada 1.000 habitants i són valors similars als del conjunt de la Regió Sanitària de Girona (mitjana: 4,46 casos/1.000 habitants, DE: 1,61 casos). La participació en el programa de cribratge a l’Alt Empordà en aquests anys ha estat de 18.173 dones, el 60,08 % de la població convidada. Una participació per sota de la resta de centres de referència durant el mateix període:

– Hospital Santa Caterina 1: 66,47 %
– Santa Caterina 2: 59,8 %
– Olot: 70,71 %
– La Selva: 63,63 %
– Campdevànol: 75 %
– Calella: 63,5 %

El programa de detecció precoç de càncer de mama també incorpora la informació referent a mamografies realitzades fora de la invitació directa i que s’han realitzat en altres centres. D’aquesta manera, si es comptabilitza com a part de la cobertura total del programa per al diagnòstic precoç de càncer de mama i, per al període 2015-2022 a l’Alt Empordà, la proporció de dones respecte a la població convidada augmenta fins al 70,46 %. Aquest és un increment lleugerament superior al d’altres centres, tot i que, en general, l’increment amb la incorporació d’aquesta informació complementària se situa entre un 5 i un 10 %.

Període 2019-2022
A l’Alt Empordà, durant el període 2019–2022, la taxa de detecció del programa de cribratge de càncer de mama en el conjunt de la comarca va ser de 5,4 casos/1.000 habitants. En aquest període, el nombre de persones convidades es va reduir significativament, passant de 8.289 persones convidades el 2019, a 6.621, el 2020. El nombre absolut de càncers detectats també es va reduir durant els anys 2020 i 2021, passant de 31 càncers de mama detectats el 2019, a 21, el 2020, i 19, el 2021. L’any 2022 va iniciar-se la recuperació amb una detecció total de 27 càncers de mama incidents.

Des de l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà, juntament amb el Servei de Radiologia de l’Hospital de Figueres, s’han analitzat les dades del període 2019-2022 per les diferents Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de l’Alt Empordà. Si s’observen les xifres de detecció per ABS, la que va tenir una major taxa va ser la de Llançà (12,85), seguida de les de Peralada (6,28), Roses (6,57), l’Escala (6,02), Figueres (4,44), Bàscara (3,57) i Vilafant (3,28). Pel que fa a l’Àrea Bàsica de Salut altempordanesa amb la taxa més baixa va ser la de la Jonquera (3,15). Segons valoren els responsables del treball, aquesta variabilitat entre ABS és atribuïble en bona part a la pandèmia de la COVID-19 i el seu impacte en el programa de cribratge, que es va produir, sobretot, en els anys 2020 i 2021.

En aquest sentit, al mapa interactiu que hi ha a la web de l’Institut de Recerca (pestanya ‘presentació’) es pot observar que l’ABS de Vilafant és l’àrea que obté major percentatge de participació de la comarca respecte la seva població convidada, amb un 61,6 %, mentre que l’ABS l’Escala és la de menor participació (55,6 %).

El càncer de mama
El càncer de mama és una de les principals causes de mortalitat en les dones majors de 35 anys. La detecció precoç és important per reduir la mortalitat i per evitar els tractaments agressius que són necessaris en estadis avançats de la malaltia. El programa de detecció precoç de càncer de mama consisteix en la realització d’una mamografia (radiografia de les mames) cada dos anys i convida a participar totes les dones d’entre 50 i 69 anys. Aquestes mamografies es realitzen als respectius centres de referència, que en el cas de l’Alt Empordà és l’Hospital de Figueres.

Globalment, s’estima que el programa de cribratge és apropiat amb valors de taxa entorn als 3-4 casos/1.000 habitants i la taxa és una dada relativa que depèn de la participació. Tanmateix, cal tenir en compte que les diferències territorials a nivell estadístic poden veure’s condicionades perquè els valors absoluts de càncer detectats, que representen aquestes taxes per ABS són valors molt baixos, i petites variacions en el nombre de casos detectats poden comportar grans diferències en la taxa. Per això, des del programa de detecció precoç de càncer de mama es recalca la importància de la participació i seguiment i es treballa per incorporar totes les opcions radiològiques menys invasives i més efectives per a una detecció el més acurada possible, alhora que remarca la necessitat d’augmentar la participació a l’Alt Empordà, igualant-se com a mínim a la resta de la demarcació.

Glòria Sánchez i Marc Argelaguet, cap i cap clínic del Servei de Radiologia de l’Hospital de Figueres respectivament, expliquen que “també és important posar l’accent en la necessitat de nous treballs que ajudin a millorar l’anàlisi de l’impacte real, tant en la supervivència i la reducció de la mortalitat gràcies a la detecció precoç, com en el conjunt de la resta de variables que intervenen en un diagnòstic d’aquest tipus”.