Please enter subscribe form shortcode

27 de novembre de 2023

La neuròloga de l’Hospital de Figueres Olga Carmona participa en un nou estudi sobre Esclerosi Múltiple en fases inicials

La neuròloga de l’Hospital de Figueres Olga Carmona participa en un nou estudi sobre Esclerosi Múltiple en fases inicials

 
L’article d’aquesta investigació apareix publicat al «Multiple Sclerosis Journal – Experimental, Translational and Clinical»

La cap clínic de Neurologia de l’Hospital de Figueres, Olga Carmona, participa en un article que apareix publicat al Multiple Sclerosis Journal – Experimental, Translational and Clinical sobre la detecció de la discapacitat mitjançant avaluacions clíniques i autoinformades en l’esclerosi múltiple recidivant-remissió en fase inicial. L’objectiu d’aquest treball ha estat fer la cerca d’un enfocament complementari.

L’article descriu els resultats d’un estudi observacional, multicèntric, sense intervenció, que va incloure 189 pacients amb Esclerosi Múltiple en fases inicials (durada mitja de la malaltia de 1.4 anys) i discapacitat lleu, amb una mediada de puntuació a l’escala de discapacitat de l’ EDDS=1 (1/10)

L’estudi conclou que els PROMS (patient-reported outcomes) prediuen de forma similar a les escales motores i cognitives utilitzades habitualment (9-HPT, T25-FW, SDMT) la discapacitat del pacient en fases inicials de la malaltia, que moltes vegades passa desapercebuda, convertint-los en una eina molt útil i senzilla d’utilitzar en el maneig clínic dels pacients.

L’article el signen, juntament amb la metgessa Olga Carmona, els següents professionals: Susana Sainz de la Maza, Rocío Gómez-Ballesteros, Mónica Borges, Jesús Martín-Martínez, Javier Sotoca, Ana Alonso, Ana B Caminero, Laura Borrega, José L. Sánchez-Menoyo, Francisco J Barrero-Hernández, Carmen Calles, Luis Brieva, María R. Blasco-Quílez, Julio Dotor García-Soto, María del Campo-Amigo, Laura Navarro-Cantó, Eduardo Agüera, Moisés Garcés-Redondo, Laura Gabaldón-Torres, Lucía Forero, Mariona Hervàs, Nicolás Medrano, Jorge Maurino i Tamara Castillo-Triviño.

Enllaç a l’article: «Detecting disability using self-reported and clinical assessments in early-stage relapsing-remitting multiple sclerosis: Looking for a complementary approach»