Please enter subscribe form shortcode

28 de novembre de 2023

Un estudi impulsat per l’ABS l’Escala avalua la visió que tenen els joves sobre els estereotips i la violència de gènere

Un estudi impulsat per l’ABS l’Escala avalua la visió que tenen els joves sobre els estereotips i la violència de gènere

 
El projecte s’ha fet a l’Institut El Pedró i conclou, entre altres dades, que pràcticament la meitat dels alumnes ha presenciat assetjament d’alguna forma i més del 25 % manifesta haver-ne sigut víctima

Un estudi realitzat a l’Institut El Pedró de l’Escala ha permès avaluar quina és la visió dels joves sobre els estereotips de gènere, la pressió social, les desigualtats i la possible existència de violència en el seu entorn. L’informe, que es titula «Estereotips, desigualtats i violència de gènere», l’ha impulsat la infermera pediàtrica de l’ABS l’Escala Maria Dolors Lara, referent del programa Salut i Escola del Departament de Salut, amb el suport de l’equip docent de l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà. Hi han participat els estudiants de 3r i 4t d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat i, entre les conclusions més rellevants, destaca que pràcticament la meitat dels alumnes ha presenciat assetjament d’alguna forma i que més del 25 % manifesta haver-ne sigut víctima.

Aquest darrer mes, s’han donat a conèixer les conclusions d’aquest projecte, que es va dur a terme en dos períodes del 2023, els mesos de gener i de maig, per mitjà d’enquestes facilitades als estudiants de l’Institut El Pedró. Els resultats s’han estructurat en tres grans blocs: estereotips de gènere, factors que generen pressió social i violència de gènere. En relació amb aquest darrer bloc, l’informe conclou que la major part dels assetjaments que han exposat els joves s’han observat i produït en l’àmbit escolar, seguits de l’assetjament que passa en un context de xarxes socials i en l’àmbit de les amistats (que sovint són el mateix). Les dades recollides en l’informe també revelen que més d’un 20 % dels joves han rebut assetjament més d’una vegada, mentre que un 12,4 % ha admès haver exercit algun tipus d’assetjament.

Pel que fa als factors que generen una pressió social, l’anàlisi de les enquestes ha permès determinar que tenir èxit en els estudis i no decebre els altres són dos dels principals motius de pressió que expressen els joves. Així mateix, la pressió “per ocultar la tristesa o l’angoixa” ha estat més superior en les noies que en els nois, i també apareixen altres situacions de pressió, com “ser físicament atractiu/va”.

En el bloc dedicat als estereotips de gènere, s’ha formulat una anàlisi de l’estereotip “home” i de l’estereotip “dona” i ha sorprès veure com la valoració feta pels nois i per les noies sobre l’estereotip “dona” és quasi idèntic, mentre que hi ha grans diferències en l’estereotip “home”. Això significa que l’estereotip “dona” està molt més definit i integrat, ja entre els més joves.

El projecte «Estereotips, desigualtats i violència de gènere» ha comptat amb una subvenció de 3.000 euros, atorgada pel Departament de Salut dins de l’Estratègia de Salut Comunitària a l’Atenció Primària i Comunitària (APiC), en la categoria ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva). La voluntat dels seus impulsors és donar-li continuïtat curs rere curs, així com poder oferir activitats i tallers per tal de poder aportar noves visions i discursos als alumnes i monitoritzar mitjançant enquestes la percepció dels joves i la seva evolució.