Please enter subscribe form shortcode

31 d'octubre de 2023

La FSE publica el quart informe «Indicadors Clau de l’Alt Empordà» de la col·lecció INDIKA

La FSE publica el quart informe «Indicadors Clau de l’Alt Empordà» de la col·lecció INDIKA

 
En l’anàlisi de les dades recopilades, destaca el retrocés de l’impacte de la Covid-19 en diferents indicadors i la incorporació de nous valors econòmics i d’ocupació / El càncer continua essent la causa principal de mortalitat el 2022 a la Fundació Salut Empordà i la Covid-19 passa a la quarta posició
 

INDIKA, Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà, la iniciativa en clau d’observatori de l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà (FSE), ha publicat la quarta edició de l’informe anual Indicadors Clau de l’Alt Empordà, corresponent a l’anàlisi de dades que s’ha fet de l’any 2022.

En l’anàlisi de dades recopilades, destaca que, pel que fa a mortalitat als centres de la FSE durant el 2022, el càncer continua essent la primera causa de mortalitat, seguida de les malalties del sistema circulatori i les del sistema respiratori. La Covid-19 passa a ser la quarta causa, ja força diferent dels dos anys anteriors. El document actual es presenta amb el condicionant que el període entre 2020 i 2022 va estar marcat per la pandèmia de la Covid-19 i s’ha evidenciat que alguns indicadors i tendències han presentat canvis inesperats respecte d’anys previs. Cal destacar, però, que alguns valors ja tenen tendència a normalitzar-se en acabar la pandèmia.

En l’apartat de demografia, s’exposa que a principi de 2022, el nombre d’habitants a l’Alt Empordà era de 144.926 persones, amb un increment de 1.164 respecte a l’any anterior. Vilamacolum va ser el municipi amb un major creixement percentual, amb un 33,56 %, mentre que Sant Mori i Colera van registrar les majors reduccions de població, -18,87 % i -18,47 %, respectivament.

D’altra banda, pel que fa a la taxa bruta de natalitat a l’Alt Empordà, les últimes dades consultables que hi ha disponibles corresponen al 2021. Aquell any, aquesta taxa va ser del 7,66, cosa que indica que van néixer vius entre 7 i 8 nadons per cada 1.000 habitants. D’acord amb aquestes dades, l’Alt Empordà hauria baixat l’any 2021 fins a la tretzena posició de comarques amb major taxa bruta de natalitat de Catalunya, quan el 2020 (amb una taxa de 8,4) havia estat a la quarta posició.

El document Indicadors Clau de l’Alt Empordà proporciona les dades més recents disponibles d’un conjunt d’indicadors de la comarca de l’Alt Empordà amb l’objectiu d’agrupar informació sobre qüestions d’interès que poden incidir en el benestar poblacional. L’informe aporta una visió general de l’estat del territori generada a partir de dades demogràfiques, de salut, educació, treball, de condicions de vida, economia, societat digital i de l’entorn i els recursos naturals.

És una publicació de caràcter anual i evolutiu i conté un conjunt de visualitzacions intuïtives, clares i concises sobre alguns dels indicadors disponibles de la comarca amb la finalitat de proporcionar dades fiables als diferents agents del territori amb la intenció que els sigui útil i els permeti prendre decisions. Es pot consultar en format digital i en quatre idiomes a la pàgina web del projecte: www.indikasalut.cat (secció Col·lecció). En aquesta web es poden trobar també diferents mapes interactius sobre dades dels Indicadors Clau ampliades.

INDIKA, Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà

Suposa la culminació de la feina duta a terme en el marc de “Girona, regió saludable”, el Projecte Europeu de Col·laboració Territorial (PECT) dins la iniciativa RIS-3-Cat de la Generalitat de Catalunya, amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.

El projecte compta amb la col·laboració de la Universitat de Girona a través del Grup de Recerca en Econometria i Salut (GRECS), l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. I el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del projecte “Girona, regió saludable” (Projecte Europeu de Col·laboració Territorial, PECT), en el qual també hi participen la Diputació de Girona, el Dipsalut i l’IdIbGi.